Certifikáty

Politika kvality

Spoločnosť FYTOPHARMA, a.s. spracováva liečivé rastliny a zameriava sa na výrobu bylinných čajov a čajových zmesí určených predovšetkým pre predaj v lekárňach. Doplňujúcou činnosťou je výroba ovocno-bylinných a pravých čajov a kooperatívna výroba kozmetických prípravkov a výživových doplnkov vo forme sirupov a kapsúl.

V súlade so svojím kontextom a strategickým smerovaním spoločnosť pre svoju činnosť stanovila nasledovné oblasti svojej firemnej politiky:

  1. Orientácia na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a spotrebiteľov a to najmä výrobou a predajom produktov prospešných pre zdravie a zdravý životný štýl. Výber produktov s ohľadom na ich vysokú obsahovú hodnotu, chuťovú i estetickú úroveň.
  2. Vysoká kvalita vyrábaných produktov v súlade s požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy. V súvislosti s tým dôsledný výber a kontrola surovín a obalov.
  3. Dodržiavanie výrobných postupov v súlade s požiadavkami pre potravinársku výrobu, dodržiavanie hygienických požiadaviek, pravidiel správnej výrobnej praxe a HACCP.
  4. Využitie schopností kvalifikovaných zamestnancov pre plnenie úloh spoločnosti, vytváranie vhodného pracovného prostredia a dodržiavanie pravidiel BOZP. Školenia a komunikácia so zamestnancami o stratégii spoločnosti, cieľoch, požiadavkách na dodržiavanie pravidiel hygieny, bezpečnosti a iných legislatívnych noriem.
  5. Využitie moderných technológií pre zabezpečenie optimálnej produktivity a kvality výroby.
  6. Vypracovanie a preskúmanie cieľov kvality spoločnosti, určovanie a riešenie rizík a príležitostí spoločnosti, zlepšovanie procesov a postupov, vykonávanie kontrolných činností, a tým zabezpečenie trvalého zlepšovania efektívnosti systému manažérstva kvality a napĺňanie jeho misie v súlade s požiadavkami normy ISO 9001.
  7. Ohľaduplná výroba vzhľadom na životné prostredie i na sociálne vzťahy v okolí sídla spoločnosti.
  8. Orientácia na dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy plnením si svojich záväzkov, výberom spoľahlivých obchodných partnerov.
  9. Hľadanie nových možností výroby a odberateľov pre ďalší rozvoj spoločnosti a efektívnych riešení pre dosiahnutie čo najlepších hospodárskych výsledkov a naplnení zámerov akcionárov.

FYTOPHARMA, a.s. má vypracovaný systém Správnej výrobnej praxe a HACCP. Má vlastné kontrolné laboratóriá vrátane mikrobiologického, ktoré zaručujú, že výrobky sú kvalitné, účinné a zdravotne nezávadné.

FYTOPHARMA, a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2015.

Certifikáty

FYTOPHARMA politika kvality
Politiky kvality 2022 (225 kB)
FYTOPHARMA certifikát ISO 9001:2015 2023
Certifikát SMK 2021 SK (457 kB)
Quality management 2023
Certifikát SMK 2021 EN (474 kB)
FYTOPHARMA zelený certifikát
Zelený certifikát (274 kB)
FYTOPHARMA certifikát internetového obchodu
Certifikát internetového obchodu (378 kB)