Certifikáty

Politika kvality

Spoločnosť FYTOPHARMA, a.s. spracováva liečivé rastliny a zameriava sa na výrobu bylinných čajov a čajových zmesí určených predovšetkým pre predaj v lekárňach. Doplňujúcou činnosťou je výroba ovocno-bylinných a pravých čajov a kooperatívna výroba kozmetických prípravkov a výživových doplnkov vo forme sirupov a kapsúl.

V súlade so svojím kontextom a strategickým smerovaním spoločnosť pre svoju činnosť stanovila nasledovné oblasti svojej firemnej politiky:

  1. Orientácia na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a spotrebiteľov a to najmä výrobou a predajom produktov prospešných pre zdravie a zdravý životný štýl. Výber produktov s ohľadom na ich vysokú obsahovú hodnotu, chuťovú i estetickú úroveň.
  2. Vysoká kvalita vyrábaných produktov v súlade s požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy. V súvislosti s tým dôsledný výber a kontrola surovín a obalov.
  3. Dodržiavanie výrobných postupov v súlade s požiadavkami pre potravinársku výrobu, dodržiavanie hygienických požiadaviek, pravidiel správnej výrobnej praxe a HACCP.
  4. Využitie schopností kvalifikovaných zamestnancov pre plnenie úloh spoločnosti, vytváranie vhodného pracovného prostredia a dodržiavanie pravidiel BOZP. Školenia a komunikácia so zamestnancami o stratégii spoločnosti, cieľoch, požiadavkách na dodržiavanie pravidiel hygieny, bezpečnosti a iných legislatívnych noriem.
  5. Využitie moderných technológií pre zabezpečenie optimálnej produktivity a kvality výroby.
  6. Vypracovanie a preskúmanie cieľov kvality spoločnosti, určovanie a riešenie rizík a príležitostí spoločnosti, zlepšovanie procesov a postupov, vykonávanie kontrolných činností, a tým zabezpečenie trvalého zlepšovania efektívnosti systému manažérstva kvality a napĺňanie jeho misie v súlade s požiadavkami normy ISO 9001.
  7. Ohľaduplná výroba vzhľadom na životné prostredie i na sociálne vzťahy v okolí sídla spoločnosti.
  8. Orientácia na dobré dodávateľsko-odberateľské vzťahy plnením si svojich záväzkov, výberom spoľahlivých obchodných partnerov.
  9. Hľadanie nových možností výroby a odberateľov pre ďalší rozvoj spoločnosti a efektívnych riešení pre dosiahnutie čo najlepších hospodárskych výsledkov a naplnení zámerov akcionárov.

FYTOPHARMA, a.s. má vypracovaný systém Správnej výrobnej praxe a HACCP. Má vlastné kontrolné laboratóriá vrátane mikrobiologického, ktoré zaručujú, že výrobky sú kvalitné, účinné a zdravotne nezávadné.

FYTOPHARMA, a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2015.

Certifikáty

FYTOPHARMA politika kvality 2017
Politiky kvality 2017 (225 kB)
FYTOPHARMA certifikát ISO 9001:2015
Certifikát SMK 2021 SK (457 kB)
FYTOPHARMA CERTIFICATE ISO 9001:2015
Certifikát SMK 2021 EN (474 kB)
FYTOPHARMA zelený certifikát
Zelený certifikát (274 kB)