Späť na Blog
gymnema lesná (Gymnema sylvestre) gurmar, ničiteľ cukru, diabetes mellitus, gymnemové kyseliny, potláča vstrebávanie glukózy, znižuje hladiny triglyceridov, celkového aj LDL cholesterolu a cukrov v krvi

Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Schult. po slovensky gymnema lesná je tropická drevitá liana, ktorá v domovine obopína stromy v tropických pralesoch. Záujem o túto rastlinu vzbudzujú najmä jej vajcovité listy. Ich žuvaním dochádza na niekoľko minút k strate vnímania sladkej chute. Sladká malinovka chutí ako voda, práškový cukor chutí ako piesok. Predpokladá sa, že rastlina sa touto svojou vlastnosťou chráni pred predátormi, ktorým sa tak nezdá byť dosť chutná na to, aby ju chceli zjesť.

ZVÝŠENÁ HLADINA GLUKÓZY V KRVI
SLADKÁ CHUŤ

Gymnema lesná rastie v Ázii, v tropickej Afrike či Austrálii, pričom v Indii sa stala súčasťou ľudového liečiteľstva už pred viac ako 4000 rokmi. Pôvodne ju volali „gurmar“ čo znamená niečo ako „ničiteľ cukru“, z čoho plynulo aj jej použitie na liečbu „madhumeha“ a teda „medového moču“. Ochorenie diabetes mellitus je charakteristické zvýšenou hladinou glukózy v krvi, no pri ťažšom či neliečenom stave môže viesť až ku glykozúrii. Glukóza je v tomto prípade prítomná nielen v krvi ale aj moči, čo mu pridáva na sladkej chuti. Rastlina sa časom ujala vo viacerých tradičných smeroch medzi nimi v Ajurvéde, homeopatii či Siddhe. Ľudovo sa neskôr používala na viacero rozličných ochorení medzi nimi na liečenie zápchy, trávenia, žalúdočných chorôb, chorôb pečene, žltačky, anémie, srdcových chorôb, astmy, bronchitídy, očných ťažkostí, hemoroidov a iných ochorení.

Listy gymnemy lesnej sú bohatým zdrojom obsahových látok s rozličným biologickým potenciálom. Nájdeme tu saponíny, antrachinóny, triesloviny, alkaloidy, flavóny, kumaríny, triterpenoidy, fenolové zlúčeniny a mnohé iné. Každopádne, za nositeľa hlavných biologických účinkov sa predpokladá, že sú zodpovedné gymnemové kyseliny (ktoré patria medzi saponíny). Ich molekuly sa štrukturálne podobajú na molekulu glukózy, toto ich „mimikry“, vedie k väzbe na glukózové receptory na jazyku a zabraňujú ich aktivácii. V dôsledku toho sa potláča príjem cukru ako aj vnímanie sladkej chute až na približne 10 minút. Gymnemové kyseliny však pôsobia aj v črevách, kde väzbou na iné receptory potláčajú vstrebávanie glukózy. Glukóza sa tak do krvného obehu dostáva v menšom množstve, čo následne vedie k zníženiu hladiny glukózy v krvi a podpore chudnutia. Medzi ďalšie „anti-sweet“ látky gymnemy lesnej sa zaraďujú aj gymneasaponíny a špecifický polypeptid, teda látka bielkovinovej povahy gurmarín. Hoci má od gymnemových kyselín úplne odlišnú chemickú štruktúru, v pokusoch s potkanmi potlačil nervovú odpoveď chuťového nervu na sladký roztok, čím došlo k obmedzeniu vnímania sladkej chute. Po niekoľkých dňoch, však potkany začali v tele produkovať látky, ktoré účinky gurmarínu potlačili a chuť na sladké sa im obnovila.

SVETLÝ POTENCIÁL ZNÍŽENIA HLADINY TRIGLYCERIDOV

Metabolický syndróm, nazývaný aj syndróm X, patrí k akútnej hrozbe civilizovaných krajín so svojou typickou nezdravou životosprávou. Ide o súbor viacerých ochorení či symptómov, medzi ktorými je zvýšená hladina glukózy, cholesterolu a tukov (triglyceridov) v krvi, (čo môže viesť k inzulínovej rezistencii či cukrovke), hypertenzia či obezita. Klasická medicína často rieši jednotlivé problémy samostatne, čo spôsobuje užívanie viacerých liekov súbežne a možný výskyt interakcií medzi nimi, či rozvoj nežiadúcich účinkov. Liečivé rastliny sú zmesou rôznorodých prírodných látok, ktoré sú schopné účinkovať na rozličné ciele. Vďaka tomu vie byť ich účinok komplexnejší, ale je treba dodať, že ich účinok je v porovnaní s klasickou liečbou často slabší, a sú vhodné len na samoliečbu, alebo ako prídavok ku klasickej liečbe pod dohľadom lekára.

Gymnema lesná sa vo výskumoch ukázala ako rastlina s veľkým potenciálom. Metaanalýza (štúdia skúmajúca viacero klinických štúdií na ľuďoch) s dôrazom na kardiovaskulárne rizikové faktory preukázala, že užívanie prípravkov s obsahom gymnemy lesnej po dobu dlhšiu ako 1 týždeň významne znižuje hladiny triglyceridov, celkového aj LDL cholesterolu a cukrov v krvi (na lačno), ako aj diastolický (spodný) krvný tlak, čo znamená, že ovplyvňuje hneď niekoľko parametrov metabolického syndrómu naraz. Ďalším z faktorov tohto syndrómu, ale aj samostatné ochorenie je obezita. Obezita je založená na zhromažďovaní lipidov/tukov v tukových bunkách, ktoré sa pre ich zvýšený obsah zväčšujú a množia. Triglyceridy sa z tukového tkaniva vedia uvoľňovať do obehu a prípadne sa ukladať v inom tkanive ako napríklad na pečeni.

ZNÍŽENIE TELESNEJ HMOTNOSTI

Obezita je tiež spojená s ďalšími zdravotnými kompiláciami ako sú inzulínová rezistencia, ischemická choroba srdca, retinopatia, neuropatia či dokonca rakovina. Základom liečby je udržiavanie správnej rovnováhy medzi príjmom a výdajom energie a dôsledná zmena životného štýlu. Štúdie na potkanoch preukázali, že tak vodný ako aj etanolový extrakt gymnemy lesnej, viedol po 1-2 mesiacoch u obéznych potkanov k zníženiu celkovej hmotnosti a hmotnosti vnútorných orgánov a príjmu potravy. Obéznym potkanom sa po jej užívaní zlepšili aj biochemické parametre ako hladiny glukózy, tukov a cholesterolu v krvi, a mierne sa im zlepšili aj hodnoty krvného tlaku. V klinickej štúdii s pacientmi s metabolickým syndrómom viedlo užívanie listov gymnemy lesnej (2x 300mg pred jedlom, 12 týždňov) k zníženiu telesnej hmotnosti v prieme zhruba o 3,5 kg a k zníženiu BMI o zhruba 0,8 bodov.

gurmar, diabetes, cukrovka, hladina cukru, zníženie cukru v krvi,

HYPERGLYKÉMIA
VPLYV STRAVY A CVIČENIA

Spomedzi ďalších, s metabolickým syndrómom prepleteným, ale aj samostatným závažným ochorením je diabetes mellitus. Odhaduje sa, že ním trpí až 400 miliónov ľudí. Toto ochorenie, so svojimi viacerými typmi, by sa dalo súhrnne charakterizovať dlhodobým zvýšením glukózy v krvi (hyperglykémia), ktoré je podmienené poruchou vylučovania inzulínu, alebo jeho pôsobenia v tele.

Hyperglykémia následne vedie k rôznorodým poškodeniam veľkých ciev (ich priame poškodenie, poškodenie srdca alebo rozvoj hypertenzie) či malých ciev a ich koncových orgánov, akými sú oči (sietnica i šošovka), obličky či nervy (najčastejšie dolných a horných končatín). Štúdie uvádzajú, že zmena životného štýlu vrátane kontroly stravy, cvičenie a zníženie hmotnosti môže pomôcť kontrolovať hladinu glukózy v krvi, avšak nie vždy sú dostatočné.

ZNÍŽENÁ SPOTREBA INZULÍNU

V tomto smere vie byť nápomocná gymnema lesná, pretože má hneď viacero pozitívnych účinkov. Štúdie na potkanoch s diabetom 1. typu, ktorý je najťažšou formou cukrovky s nevyhnutnou liečbou s inzulínom preukázali, že podávanie gymnemových kyselín vedie k zníženiu hladín glukózy na lačno oproti neliečenej skupine. Tiež bol pozorovaný nárast hladín vlastného inzulínu a zníženie poškodenia pankreatických ostrovčekov. V indickej štúdii s pacientami s diabetom 1. typu, ktorý boli liečený inzulínom a súbežne im bol podávaný vodný extrakt z listov gymnemy lesnej (400 mg denne) po dobu 10-12 mesiacov došlo v priebehu liečby k zníženiu hladín glukózy v krvi na lačno, ako aj glykozylovaného hemoglobínu (HbA1c) (markera priemerných hodnôt hladín glukózy v krvi za obdobie cirka 3 mesiacov). Taktiež došlo k zníženiu spotreby inzulínu, ktorý si pacienti počas liečby pichali. S pomedzi vážnejších nežiadúcich účinkov sa objavila len hypoglykémia.

Metaanalýza s pacientmi s diabetes mellitus 2. typu (pri ktorom nie je vždy nutné podstúpiť inzulínovú liečbu), preukázala, že gymnema lesná významne znižuje hladinu glukózy v krvi tak nalačno ako aj po jedle, ako aj hladiny glykovaného hemoglobínu HbA1c, čím prispieva k lepšej glykemickej kontrole u pacientov s týmto ochorením.

GURMAR, diabetes, cukrovka, hladina cukru, zníženie cukru v krvi,

ODVAR AJ ZÁPAR

V tieni sušené listy gymnemy lesnej možno pripraviť ako odvar. 10 g rezanej drogy sa povarí so 100 ml vriacej vody a takto koncentrovaný extrakt možno piť po 2 ml 3 krát denne pred jedlom. Prípadne je možné pripraviť aj klasický zápar, keď sa droga zaleje vriacou vodou, 10 minút sa lúhuje a pije sa ako čaj. Na trhu sú dostupné aj rozličné extrakty listov gymnemy, ich dávkovanie možno len odhadnúť podľa štúdii na 400-600 mg denne, rozdelených do viacerých denných dávok pred jedlom. Vzhľadom na vlastné hypoglykemizujúce účinky gymnemy lesnej alebo prípravkov z nej je treba byť opatrný a počítať s rizikom rozvoja hypoglykémie u nediabetických pacientov a o to viac u diabetických pacientov liečených antidiabetikami, alebo inzulínom. V prípade užívania gymnemy lesnej diabetickými pacientami, je dôležitý dohľad lekára a dôkladné monitorovanie hladín glukózy v krvi.

Doposiaľ neboli robené štúdie s detskou populáciou, tehotnými a dojčiacimi ženami, preto sa užívanie gymnemy lesnej v tomto období neodporúča. Zatiaľ jediná toxikologická štúdia s potkanmi nepreukázala toxicitu pri dlhodobom podávaní (52 týždňov) pri dávke extraktu z gymnemy lesnej približne 500 mg/kg/deň. Jedna prípadová štúdia popisuje hepatotoxickú reakciu u staršej pacientky s diabetes mellitus 2. typu. Preto, ako aj pri ostatných liečivých rastlinách, treba zachovať opatrnosť. Gymnema lesná sa preto neodporúča u ľudí s ochorením pečene. Pacienti majú prestať užívať gymnemu lesnú a ihneď sa poradiť so svojím lekárom, ak sa u nich vyvinú znaky a príznaky naznačujúce poškodenie pečene (únava, strata chuti do jedla, žltnutie kože a očí alebo silná bolesť v hornej časti žalúdka s nevoľnosťou a vracaním alebo tmavým močom).

 

AUTORKY ČLÁNKU:
PharmDr. Mgr. Elena Kurin, PhD.
doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

Použitá literatúra je dostupná u autoriek článku.

Späť na Blog